• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
[源流•穿越]系列讲座 —客户服务与客户关系管理之道
来源: cafa.edu.cn时间: 2018.12.5

 • 讲座时间:2018年12月5日18:00

  讲座地点:最新yabo下载 7号楼报告厅(红椅子报告厅)

  主讲人:Anny Li

  主持人:张凡 最新yabo下载 设计学院教师

  学术主持:宋协伟 最新yabo下载 设计学院院长

 • no info yet