• S
 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
从档案到媒体艺术:一个历史的当下?
来源: cafa.edu.cn时间: 2018.10.31

 • 讲者:玛萨拉·利斯塔(Marcella Lista )法国蓬皮杜新媒体艺术首席策展人

  主持:张尕

  日期:2018年10月31日 周三

  时间:18:30-20:00

  语言:英文(配中文现场翻译)

  地点:最新yabo下载 美术馆学术报告厅

  联合主办:最新yabo下载 艺术与技术中心、最新yabo下载 美术馆、新时线媒体艺术中心

  合作:列奥纳多/国际艺术、科学与技术协会

 • no info yet